ΙΔΡΥΜΑ ΓΑΖΗ - ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΑρχικήΝέα › Ανακοινώσεις › ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ 2106-2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ 2106-2017

Τρίτη 7/2/2017

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ:

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 07.02.2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

     Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος, με την υπ’ αριθμόν 157/2017 απόφασή του, κατάρτισε τον πίνακα υποτρόφων, καθώς και τον πίνακα βραβευομένων φοιτητών, μεταπτυχιακών φοιτητών, σπουδαστών και μαθητών εκπαιδευτικού έτους 2016-2017. Οι παραπάνω πίνακες, που δημοσιεύονται και αναρτώνται για την ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενου, έχουν ως εξής:

Ι. ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ

Α. ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 1. Νταλής Θωμάς
 2. Κωτσής Χρήστος
 3. Σκεπετάρης Δημήτριος
 4. Κόπανος Κωνσταντίνος

Β. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 1. Διαμαντή Παναγιώτα
 2. Μπόνια Φωτεινή

Γ. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 1. Σκεντέρης Νικόλαος-Ταξιάρχης

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

 1. Κάθε ενδιαφερόμενος, που συμμετείχε ως υποψήφιος στο πρόγραμμα υποτροφιών, μπορεί να υποβάλει ένσταση κατά του πίνακα υποτρόφων και της απόφασης του Δ.Σ. εντός 10 ημερών από την επομένη της παρούσας ανακοίνωσης, δηλαδή από 08/02/2107 μέχρι και 17/02/2017.
 2. Κάθε ένσταση πρέπει να απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος και να υποβάλλεται εγγράφως (ταχυδρομική διεύθυνση Ιδρύματος οδός Ρ. Φεραίου αρ. 2, Καρπενήσι), να ορίζει τον υπότροφο ή τους υποτρόφους κατά των οποίων στρέφεται και να περιέχει τους ουσιαστικούς ή τυπικούς λόγους της ένστασης.

 

ΙΙ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΡΑΒΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ Α.Ε.Ι- Τ.Ε.Ι

 1. Τριανταφύλλου Δήμητρα
 2. Γερνάς Δημήτριος
 3. Βλάχου Ηλιάνα
 4. Κουρκουβής Χρήστος
 5. Κουτσουπιάς Ιωάννης

ΙΙΙ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΡΑΒΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ

 1. Πέτρου Σταυρούλα
 2. Δαραβάλη Λουκία
 3. Τριάντη Μαρία
 4. Μάγκας Ιωάννης
 5. Σάλτη Λαμπρινή
 6. Παλιούρα Δέσποινα
 7. Παπαδήμου Ιωάννα

 ΓΙΑ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ

 ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΧΟΝΤΖΙΤΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ 2019-2020

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019-2020 Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος, με την υπ’ αριθμ. 196/08-02-2020 απόφασή του, κατάρτισε τον πίνακα υποτρόφων φοιτητών (διδακτορικών, μεταπτυχιακών ...

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2020

Αναρτάται η υπ' αριθμ. πρωτ. 1952/187750/30-10-2019 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, με την οποία εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός του Ιδρύματος Γαζή - Τριανταφυλλοπούλου ...