ΙΔΡΥΜΑ ΓΑΖΗ - ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
 
Κωνσταντίνος Δ. Τριανταφυλλόπουλος - ΤΑ ΑΠΑΝΤΑ

Κωνσταντίνος Δ. Τριανταφυλλόπουλος

ΤΑ ΑΠΑΝΤΑ

Η συγκέντρωση του έργου του Κωνσταντίνου Δ. Τριανταφυλλόπουλου συνιστά εκπλήρωση χρέους στη μνήμη του και μεγάλη συνεισφορά στα ελληνικά γράμματα. Η ανεύρεση και συγκέντρωση των γραπτών του νομοδιδασκάλου, καθώς και η επιμέλεια της εκδόσεως έγινε από τον πάρεδρο του Συμβουλίου της Επικραστείας, Παναγιώτη Κ. Τσούκα.

Μπορείτε να διαβάσετε online τα άπαντα του Τριανταφυλλόπουλου πατώντας εδώ.
Μνήμης θραύσματα

Μνήμης θραύσματα

Κείμενα και φωτογραφίες 1918 – 2018
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΚΑΤΟ ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ

Το βιβλίο της Νίκης Μπακογεώργου, φιλόλογος για πολλά χρόνια στο Γενικό Λύκειο Καρπενησίου, είναι απόρροια του συναισθηματικού δεσμού της με την πόλη, με την ιστορία της και με το «Γυμνάσιο Καρπενησίου», του οποίου θέλησε να περιγράψει τις μικρές και μεγάλες στιγμές στην εκατόχρονη διαδρομή του.

Μπορείτε να διαβάσετε online το βιβλίο πατώντας εδώ.

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019-2020

ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019-2020 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Το ΙΔΡΥΜΑ ΓΑΖΗ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ προκηρύσσει τη χορήγηση τεσσάρων (4) υποτροφιών για προπτυχιακές σπουδές, δύο (2) για μεταπτυχιακές ...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ 2018-2019

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ: Καρπενήσι, 10/06/2019. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Το Δ.Σ., με την υπ’ αριθ. 187/10.06.2019 απόφασή του, αφού αξιολόγησε τις υποψηφιότητες που υπεβλήθησαν με την αρχική και ...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ 2018-2019

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ: ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 13.02.2019 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος, με την υπ’ αριθμόν 182/9-2-2019 απόφασή του, κατάρτισε τον πίνακα υποτρόφων, καθώς και ...

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018-2019

ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018-2019 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Το ΙΔΡΥΜΑ ΓΑΖΗ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ προκηρύσσει τη χορήγηση τεσσάρων (4) υποτροφιών για προπτυχιακές σπουδές, δύο (2) υποτροφιών ...